Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Strona główna

W poniedziałek  9.04.2018 r. o godz. 12.00 w sali A-22 (ul. Dąbrowskiego 69) odbędzie się seminarium naukowe, na którym mgr inż. Katarzyna Kipigroch zaprezentuje tezy i wyniki badań pracy doktorskiej nt. "Wykorzystanie glonów do podczyszczania ścieków z jonów metali ciężkich".

Proponowany promotor - dr hab. inż. Ewa Wiśniowska

 

"Ocena mobilności i biodostępności metali ciężkich w osadach ściekowych" - prelegent dr inż. Beata Karwowska
"Ocena mobilności i biodostępności metali ciężkich w osadach ściekowych" - prelegent dr inż. Beata Karwowska
- "Zaawansowane utlenianie WWA w warunkach sorpcji" - dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. P.Cz.
Usuwanie związków fosforu z cieczy osadowych
W poniedziałek  22.01.2018 r.  o godz. 12.00 w sali seminaryjnej odbędzie się zebranie, którego przedmiotem będą sprawozdania z badań realizowanych w 2017 roku w ramach BS:
- "Odwadnianie osadów ściekowych w procesie filtracji ciśnieniowej" - dr inż. Beata Bień
- "Ocena mobilności i biodostępności metali ciężkich w osadach ściekowych" - dr inż. Beata Karwowska
- "Zwiększanie podatności na biodegradację trudnobiodegradowalnych związków organicznych w ściekach przemysłowych przy pomocy zaawansowanych metod utleniania" - dr hab. inż. Ewa Wiśniowska

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl