Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia technologii wody wróć

Kierownik: dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. PCz.

sala 75; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni realizowane są zajęcia dydaktyczne z zakresu przygotowania wody do spożycia i wybranych celów przemysłowych: analiza fizyczno-chemiczna wody, ustalenie dawek reagentów: kwasu mineralnego solnego i siarkowego do dekarbonizacji wody, zmiękczanie wody metodami chemicznymi, sedymentacja zawiesin, ustalenie rodzaju sedymentującej zawiesiny, ilości zawiesin łatwo opadających i efektu klarowania wody przy założonej prędkości opadania, koagulacja wody, ustalenie dawki i rodzaju koagulanta i środka wspomagającego proces koagulacji, filtracja - analiza sitowa złoża filtracyjnego, zmiękczanie wody metodą jonitową, odżelazianie i odmanganianie wody, usuwanie zanieczyszczeń na węglu aktywnym, dezynfekcja wody, wyznaczenie zapotrzebowania chloru do dezynfekcji dla wody nie zawierającej amoniaku. Pracownia wyposażona jest w : koagulator, modele wymienników jonitowych, kolumny adsorpcyjne z granulowanym węglem aktywnym, filtr do odżelaziania i odmanganiania, suszarki, piec muflowy, spektrofotometr, mętnościomierz.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl