Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownie technologiczne i dyplomowe wróć

sala L-40; ul. Dąbrowskiego 69

Pracownie technologiczne i magisterskie skupiają 3 pracownie i 2 pomieszczenia, w których wykonywane są badania objęte programem dydaktycznym realizowanym w Katedrze Chemii, Technologii Wody i Ścieków, jak również badania związane z realizacją projektów badawczych oraz prac dyplomowych magisterskich promowanych przez pracowników Katedry.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl