Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia produktów odpadowych w oczyszczaniu wody i ścieków wróć

Kierownik: dr inż. Beata Bień

sala 40A; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni prowadzone są zajęcia dydaktyczne dotyczące produktów odpadowych w oczyszczaniu wody i ścieków oraz prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie. W ramach zajęć studenci poznają procesy: grawitacyjnego zagęszczania, kondycjonowania, odwadniania, stabilizacji tlenowej i beztlenowej. Pracownia wyposażona jest w: piec muflowy, suszarkę, cieplarki, wirówkę, zestaw do pomiaru czasu ssania kapilarnego (CSK), stanowiska do stabilizacji tlenowej i beztlenowej.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl