Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia dla przygotowania próbek do analiz wróć

Kierownik: Marek Makuła

sala 40G i 40H; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni prowadzone są prace przygotowawcze próbek do analiz fizyczno-chemicznych. Pracownia wyposażona jest między innymi w dygestorium, piec muflowy, suszarkę, cieplarkę, łaźnię wodną, wytrząsarkę oraz zestaw do analizy sitowej.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl