Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia do hodowli mikroorganizmów wróć

Kierownik: mgr inż. Katarzyna Kipigroch

sala 40B; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni prowadzone są zajęcia dydaktyczne dotyczące tlenowych technologii oczyszczania ścieków jako określenia podatności ścieków oraz związków chemicznych na biodegradację metodą osadu czynnego jak również kontroli pracy biologicznej oczyszczalni ścieków na podstawie ciągłej hodowli mikroflory bakteryjnej tworzącej osad czynny, wyznaczania współczynników kinetycznych do równań Eckenfeldera opisujących kinetykę rozkładu związków organicznych w procesie osadu czynnego w reaktorze z pełnym wymieszaniem.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl