Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia chemicznej stabilizacji odpadów organicznych wróć

Kierownik: dr inż. Ewa Wiśniowska

sala L-40F, ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni chemicznej stabilizacji prowadzone są prace badawcze dotyczące wykorzystania utleniaczy chemicznych w stabilizacji osadów ściekowych, odpadów organicznych i oczyszczaniu ścieków, jak również pozyskiwania podłoży odpowiednich do biologicznej produkcji wodoru w procesie hydrolizy odpadów organicznych. Pracownia wyposażona jest w mieszadła magnetyczne, wytrząsarkę, wirówkę, stanowiska do sączenia próbek, zestawy do oznaczania czasu ssania kapilarnego oraz oporu właściwego filtracji. Wyposażenie pracowni umożliwia przeprowadzenie stabilizacji chemicznej próbek ścieków lub zhomogenizowanych odpadów, rozdzielenie faz i przygotowanie ich do oznaczenia właściwości fizyczno-chemicznych.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl