Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia chemicznej stabilizacji odpadów organicznych wróć

Kierownik: dr hab. inż. Ewa Wiśniowska

sala 40F, ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni chemicznej stabilizacji odpadów organicznych prowadzone są badania w ramach prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Chemii, Technologii Wody i Ścieków oraz prace badawcze dotyczące innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków i stabilizacji odpadów organicznych. W szczególności prowadzone są badania wykorzystania w inżynierii środowiska zaawansowanych metod utleniania. Pracownia wyposażona jest w stanowiska modelowe do chemicznego utleniania ścieków oraz odpadów. Pracownia wyposażona jest w stanowiska i zestawy do oznaczania m.in.: ChZT, BZT5, mineralnych form azotu, fosforanów, kwasowości, zasadowości, pH, zagniwalności, lotnych kwasów tłuszczowych, zawiesin organicznych i mineralnych. W ciągu ostatnich lat w Polsce znacząco wzrosło zainteresowanie nowymi, efektywnymi technologiami oczyszczania ścieków oraz stabilizowania odpadów organicznych. Stwarza to potrzebę prowadzenia badań oraz kształcenia kadry dysponującej aktualną wiedzą odnośnie innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków oraz stabilizacji odpadów. Laboratorium posiada bazę do prowadzenia, w ramach badań własnych, statutowych oraz wykonywanych w ramach innych projektów badawczych oceny chemicznych technologii oczyszczania ścieków i stabilizowania osadów ściekowych, jak też do prowadzenia badań przedprojektowych. Pozwala na rozwiązywanie problemów związanych z usuwaniem trudnych do usunięcia innymi metodami zanieczyszczeń ze ścieków oraz prowadzenie badań nowych technologii stabilizacji odpadów organicznych. Wyposażenie pracowni stanowią: · stanowisko modelowe do chemicznego usuwania zanieczyszczeń metodami strąceniowymi, · stanowisko modelowe do chemicznego usuwania zanieczyszczeń z wykorzystaniem zaawansowanych metod utleniania, Stanowiska analityczne do oznaczania: mineralnych form azotu, zasadowości, kwasowości, ChZT, BZT5, pH, zawiesia mineralne i organiczna oraz innych niezbędnych do oceny efektywności oczyszczania ścieków i stabilizacji odpadów.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl