Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia toksykologii wróć

Kierownik: dr inż. Ewa Wiśniowska

sala L-40B, ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni toksykologii prowadzone są badania oceny wpływu ścieków oraz związków chemicznych na żywe organizmy. Pracownia wyposażona jest w zestawy umożliwiające określenie toksyczności ostrej lub chronicznej z wykorzystaniem glonów, pierwotniaków oraz ryb. Prowadzone są również badania toksykologiczne zahamowania kiełkowania oraz wzrostu pędu i korzenia roślin naczyniowych. Zestaw komputerowy połączony z kamerą i mikroskopem pozwala na obserwację mikroorganizmów osadu czynnego oraz błony biologicznej.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl