Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia technologii ścieków wróć

Kierownik: dr inż. Ewa Wiśniowska

sala D-9, ul. Dąbrowskiego 73

W pracowni technologii ścieków prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu oczyszczania ścieków oraz prace badawcze dotyczące tlenowych i beztlenowych technologii oczyszczania ścieków, określania podatności ścieków oraz związków chemicznych na biodegradację oraz badań przedprojektowych oczyszczalni ścieków. Pracownia wyposażona jest m.in. w następujące stanowiska modelowe: model laboratoryjny do oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, model laboratoryjny złoża zraszanego, modelowa instalacja do beztlenowego oczyszczania ścieków. Pracownia wyposażona jest w stanowiska i zestawy do oznaczania: ChZT, BZT5, mineralnych form azotu, fosforanów, kwasowości, zasadowości, pH, zagniwalności, lotnych kwasów tłuszczowych.

W ciągu ostatnich lat w Polsce znacząco wzrosła ilość będących w eksploatacji biologicznych oczyszczalni ścieków. Stwarza to potrzebę kształcenia kadry dysponującej aktualną wiedzą odnośnie technologii biologicznego usuwania związków organicznych oraz biogenów zawartych w ściekach. W laboratorium oczyszczania ścieków prowadzone są zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

 • technologia wody i ścieków,
 • oczyszczanie ścieków.

Ćwiczenia z technologii i oczyszczania ścieków obejmują: oznaczanie i usuwanie związków organicznych, wyznaczanie parametrów technicznych złóż biologicznych (tlenowych i beztlenowych), usuwania ze ścieków związków azotu i fosforu.

Laboratorium posiada bazę do prowadzenia, w ramach badań własnych i statutowych, badań tlenowych i beztlenowych technologii oczyszczania ścieków, określania podatności ścieków oraz związków chemicznych na biodegradację (metodą osadu czynnego, metodą złóż biologicznych), badania przedprojektowe. Pozwala na rozwiązywanie problemów związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków oraz na opracowywanie nowych technologii.

Aparatura specjalistyczna i urządzenia do prowadzenia badań:

 • stanowisko modelowe do wyznaczania parametrów technicznych złóż biologicznych,
 • stanowisko modelowe do wyznaczania parametrów technicznych osadu czynnego,
 • stanowisko modelowe do wyznaczania parametrów technicznych fermentacji metanowej ścieków,
 • stanowisko modelowe do wyznaczania zdolności urządzeń napowietrzających do wprowadzania tlenu do ścieków,
 • pH -metr zespolony,
 • spektrofotometr,
 • wagi laboratoryjne,
 • suszarka,
 • łaźnia wodna ,
 • pompy perystaltyczne,
 • piec muflowy.

Stanowiska analityczne do oznaczania: mineralnych form azotu, zasadowości, kwasowości, ChZT, BZT5, pH.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl