Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia technologii ścieków wróć

Kierownik: dr hab. inż. Ewa Wiśniowska

sala D9, ul. Dąbrowskiego 73

W pracowni technologii ścieków prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu technologii oczyszczania ścieków oraz prace badawcze dotyczące tlenowych i beztlenowych technologii oczyszczania ścieków, określania podatności ścieków oraz związków chemicznych na biodegradację oraz badań przedprojektowych oczyszczalni ścieków. Pracownia wyposażona jest m.in. w następujące stanowiska modelowe: model laboratoryjny do oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, model laboratoryjny złoża zraszanego, modelowa instalacja do beztlenowego oczyszczania ścieków. Pracownia wyposażona jest w stanowiska i zestawy do oznaczania m.in.: ChZT, BZT5, mineralnych form azotu, fosforanów, kwasowości, zasadowości, pH, zagniwalności, lotnych kwasów tłuszczowych. W ciągu ostatnich lat w Polsce znacząco wzrosła ilość będących w eksploatacji biologicznych oczyszczalni ścieków. Stwarza to potrzebę kształcenia kadry dysponującej aktualną wiedzą odnośnie technologii biologicznego usuwania związków organicznych oraz biogenów zawartych w ściekach. Zajęcia laboratoryjne z technologii oczyszczania ścieków obejmują: oznaczanie i usuwanie związków organicznych, wyznaczanie parametrów technicznych złóż biologicznych (tlenowych i beztlenowych), usuwania ze ścieków związków azotu i fosforu metodami biologicznymi i chemicznymi, wyznaczanie parametrów technicznych osadu czynnego. Laboratorium posiada bazę do prowadzenia, w ramach badań własnych, statutowych oraz wykonywanych w ramach innych projektów badawczych oceny tlenowych i beztlenowych technologii oczyszczania ścieków, określania podatności ścieków oraz związków chemicznych na biodegradację (metodą osadu czynnego, metodą złóż biologicznych), badania przedprojektowe. Pozwala na rozwiązywanie problemów związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków (zwłaszcza jej części biologicznej) oraz na opracowywanie nowych technologii. Aparatura specjalistyczna i urządzenia do prowadzenia badań: · stanowisko modelowe do wyznaczania parametrów technicznych złóż biologicznych, · stanowisko modelowe do wyznaczania parametrów technicznych osadu czynnego, · stanowisko modelowe do wyznaczania parametrów technicznych fermentacji metanowej ścieków, · stanowisko modelowe do wyznaczania zdolności urządzeń napowietrzających do wprowadzania tlenu do ścieków, · stanowisko modelowe do usuwania ze ścieków związków biogennych, · pH -metr zespolony, · spektrofotometr, · wagi laboratoryjne, · suszarka, · łaźnia wodna, · pompy perystaltyczne, · piec muflowy. Stanowiska analityczne do oznaczania: mineralnych form azotu, zasadowości, kwasowości, ChZT, BZT5, pH oraz innych niezbędnych do oceny efektywności oczyszczania ścieków.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl