Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia chemii wróć

Kierownik: dr hab. Agata Rosińska, prof. PCz.

sala D10; ul. Dąbrowskiego 73

W pracowni Chemii sanitarnej prowadzone są badania zarówno z zakresu podstaw chemii ogólnej, metod analitycznych jak i podstawowe oznaczenia w zakresie analizy wody, takie jak: manganometryczne oznaczanie kwasu szczawiowego, wyznaczanie stopnia i stałej dysocjacji słabych elektrolitów, wyznaczanie stałej szybkości reakcji chemicznej, badanie własności fizyczno-chemicznych wody, wyznaczanie krzywej miareczkowania w układzie mocny kwas / mocna zasada, słaby kwas/mocna zasada i słaba zasada/mocny kwas, badanie zawartości dwutlenku węgla w wodzie. Pracownia wyposażona jest w stanowiska do miareczkowania: alkacymetrycznego; redoks; strąceniowego; kompleksometrycznego; pomiarów przewodnictwa; pomiarów pH; pomiarów spektrofotometrycznych.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl