Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia chemii wróć

Kierownik: dr Beata Karwowska

sala D11; ul. Dąbrowskiego 73

W pracowni Chemii środowiska prowadzone są badania z zakresu chemii środowiska, podstawowych metod analitycznych jak i oznaczeń wykorzystywanych do określenia jakości wody. W pracowni znajdują się stanowiska do oznaczania: wyznaczania stałej szybkości reakcji chemicznej, wyznaczania stopnia i stałej dysocjacji słabych elektrolitów, kwasu szczawiowego metodą manganometryczną jak również wyznaczania krzywej miareczkowania w układzie mocny kwas / mocna zasada, słaby kwas / mocna zasada i słaba zasada mocny kwas. Ponadto prowadzone są badania własności fizyczno-chemicznych wody. Pracownia wyposażona jest w podstawową aparaturę i sprzęt pomiarowy.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl