Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia metod instrumentalnych w chemii sanitarnej wróć

Kierownik: dr inż. Agnieszka Popenda, dr inż. Elżbieta Sperczyńska

sala D12; ul. Dąbrowskiego 73

W pracowni prowadzone są głównie zajęcia dydaktyczne z zakresu analizy instrumentalnej. Pracowania wyposażona jest m.in. w zestaw do oznaczania BZT5 metodą respirometryczną oraz spektrofotometr. W ramach zajęć prowadzone są analizy dotyczące obecności w różnych elementach środowiska wybranych związków nieorganicznych i organicznych. W wybranych próbkach środowiskowych oznacza się między innymi: fosforany metodą kolorymetryczną, tlen rozpuszczony metodą miareczkową Winklera, chlorki metodą argentometryczną i utlenialność w środowisku kwaśnym lub zasadowym, mineralne formy azotu metodą spektrofotometryczną, ChZT metodą dwuchromianową skróconą amerykańską oraz BZT5metodą respirometryczną, siarczany metodą nefelometryczną.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl