Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia komputerowa wróć

Kierownik: dr inż. Rafał Jasiński

sala 226; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni komputerowej odbywają się zajęcia dydaktyczne i prace prowadzone przez studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii. Pracownia komputerowa wyposażona jest w 10 stacji roboczych oraz drukarkę i ploter. Wszystkie komputery połączone do sieci internetowej. Komputery posiadają licencjonowane oprogramowanie, w tym: system operacyjny MS Windows XP, MS Office Prof., oraz specjalistyczne aplikacje, w tym, program Ekspert Osadu Czynnego, Bank Zanieczyszczeń Środowiska, EK-100, C-GEO, GEO-MAP. Pracownia jest dostępna dla studentów w wyznaczonych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem pracowni lub pracownikiem, koordynującym pracę naukowe studentów.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl