Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia technologii wód przemysłowych i odpadowych wróć

Kierownik: dr inż. Rafał Nowak, dr inż. Elżbieta Sperczyńska

sala A15; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni technologii wód przemysłowych i odpadowych prowadzi się prace związane z zagadnieniem oczyszczania i utylizacji odcieków powstających na składowiskach odpadów komunalnych. W pracowni możliwe jest: określenie składu fizyczno-chemicznego odcieków, chemiczne utlenienie związków refrakcyjnych zawartych w odciekach, neutralizacja i strącanie jonów metali ciężkich, podczyszczanie odcieków w procesie ultrafiltracji oraz w warstwie popiołów lotnych oraz biologiczne utlenianie azotu amonowego. W pracowni znajdują się między innymi: urządzenie do destylacji próbek Vapodest 20, moduł ultrafiltracyjny, modele biologicznych złóż tarczowych, stanowisko do prowadzenia procesu koagulacji, pH -metr zespolony, spektrofotometr oraz wagi laboratoryjne.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl