Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Baza laboratoryjna

Pracownia dyplomowa mikrozanieczyszczeń wróć

Kierownik: prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła

sala 217; ul. Dąbrowskiego 69

W pracowni mikrozanieczyszczeń prowadzi się prace związane z przygotowaniem próbek środowiskowych do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i polichlorowanych bifenyli. Odpowiednia aparatura (wyparka próżniowa, aparat do zatężania ekstraktów w strumieniu azotu, komory SPE do oczyszczania próbek) pozwala na wyodrębnienie matrycy organicznej z pobranych materiałów oraz wyizolowanie badanych związków co umożliwia ich jakościowo-ilościową identyfikację chromatograficzną. W pracowni prowadzone są badania w ramach realizacji: projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prac doktorskich pracowników i doktorantów Katedry oraz prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl