„ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Nr Projektu: WND-POKL.02.01.01-00-812/2008

 

 

     
         28 sierpnia 2010 r.  
 

Szanowni Państwo, 

Inauguracja II semestru studiów podyplomowych odbędzie się 3 września 2010 r. o godzinie 9.00 w sali A-22.

Plan zajęć na II semestr znajduje się w Załączniku.

 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnikom studiów zapewnia hotel:   

Hotel GRAND

ul. Drogowców 8

42-200 Częstochowa

Wyżywienie (sobotni obiad) zapewnia:

Roxy Klub & Restauracja

ul. Dąbrowskiego 7

42-200 Częstochowa

 

Porządek zjazdów: 

SOBOTA 

-         poranne zajęcia,

-         przerwa obiadowa (dla wszystkich uczestników studiów) 

-         po zakończeniu zajęć – kolacja w Hotelu GRAND (dla osób zakwaterowanych) 

NIEDZIELA 

-        śniadanie w Hotelu GRAND (dla osób zakwaterowanych) 

-        poranne zajęcia

-        po zakończeniu zajęć – obiad w Hotelu GRAND (dla osób zakwaterowanych)

 

 
     
         23 kwietnia 2010 r.  
 

Szanowni Państwo,

Inauguracja studiów podyplomowych odbędzie się 24 kwietnia 2010 r. o godzinie 9.00 w sali A-24.Prosimy wszystkich uczestników studiów o dostarczenie do sekretariatu (pokój 231A) na pierwszym zjeździe dowodu wpłaty za studia podyplomowe oraz o okazanie dowodu osobistego celem potwierdzenia zgodności danych.

 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnikom studiów zapewnia hotel:

IBIS CZĘSTOCHOWA

ul. Jaskrowska 22

42-200 Częstochowa, Polska

tel.: 34 377 45 00 ,

faks: 34 377 45 55

e-mail: H3368@accor.com

 

Hotel zapewnia pokoje 2-osobowe. Doba hotelowa trwa od godziny 12.00 w sobotę do maksymalnie godziny 12.00 w niedzielę. Istnieje możliwość pozostawienia bagaży w hotelowej przechowalni poza okresem trwania opłaconej doby hotelowej.

 

Wyżywienie (sobotni obiad w przerwie między zajęciami) zapewnia:

Restauracja Bagatela

Ul. Dąbrowskiego 6

42-200 Częstochowa

Tel. 34 368 14 53

 

Porządek zjazdów:

SOBOTA

9.15 – rozpoczęcie zajęć

Przerwa obiadowa (dla wszystkich uczestników studiów)

Po zakończeniu zajęć  - kolacja w Hotelu IBIS (dla osób zakwaterowanych)

NIEDZIELA

Śniadanie w Hotelu IBIS (dla osób zakwaterowanych)

8.15 – rozpoczęcie zajęć

Po zakończeniu zajęć – obiad w Hotelu IBIS (dla osób zakwaterowanych)

 

Sekretariat studiów podyplomowych jest otwarty na każdym zjeździe – w sobotę w godzinach 10.00-13.00, w niedzielę w godzinach 10.00-14.00.

 

Plan zajęć na II semestr znajduje się w załączniku.

 
     
         11 lutego 2010 r.  
 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyraziła zgodę na uczestnictwo w studiach podyplomowych „Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie” osób posiadających dyplom licencjata.

 
     
         8 października 2009 r.  
      
 

Szanowni Państwo, 

dnia 12 października 2009 r. Katedra Chemii, Technologii, Wody i Ścieków rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe w zakresie 

„Zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie” 

Słuchacze:

-         zapoznają się z aktualnym stanem wiedzy na temat finansowania i podstaw prawnych ochrony środowiska,

-         poznają zasady sprawnego zarządzania ochroną powietrza, właściwej gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej wykorzystując do tego celu nowoczesne technologie i narzędzia ekonomiczne,

-         nabędą praktycznych umiejętności w posługiwaniu się technikami komputerowymi pomocnymi w zarządzaniu środowiskiem.

 

Kandydat na studia podyplomowe powinien być zatrudniony w przedsiębiorstwie związanym z szeroko pojętą inżynierią lub ochroną środowiska i posiadać podstawową wiedzę w tym zakresie. Dodatkowym atutem jest ukończenie studiów technicznych lub uniwersyteckich na kierunku inżynierii lub ochrony środowiska.

Kandydat musi ponadto:

-         być zatrudniony (umowa o pracę) w małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwie, które jest przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z poźn. zm.)

[Obecnie prowadzone są negocjacje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące zniesienia tego wymogu, dając możliwość podjęcia studiów osobom zatrudnionym m.in. w mikroprzedsiębiorstwach oraz instytucjach użyteczności publicznej. Informacja o wynikach negocjacji  zostanie umieszczona na stronie internetowej studiów.]

-         legitymować się dyplomem mgr, mgr inż. lub inż.,

-         przystąpić do studiów z własnej inicjatywy (nie może być delegowany jako pracownik przez zakład pracy).

 

Studia trwają dwa semestry. Każdy semestr podzielony został na 8 zjazdów powtarzających się średnio co 2 tygodnie i obejmujących sobotę i niedzielę. Uczestnikom spoza powiatu częstochowskiego zapewniamy nieodpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu. Zwrócimy również koszty przejazdów, ale tylko do wartości biletu PKP drugiej klasy w obie strony.

Studia te będą częściowo odpłatne dla uczestników. Całkowity koszt uczestnictwa jednej osoby wyniesie łącznie 8850,73 zł, z czego każdy uczestnik studiów zobowiązany jest pokryć kwotę wynoszącą 1240,68 zł za dwa semestry (płatne z góry).

Ilość miejsc na proponowane studia jest ograniczona i wynosi 41 miejsc.

W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo będą miały osoby, które ukończyły studia na kierunku inżynieria lub ochrona środowiska oraz osoby, które ukończyły studia na specjalności (specjalizacji) związanej z inżynierią lub ochroną środowiska. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, w drugiej kolejności decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna kandydatów z kierownikiem projektu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przedstawioną ofertą prosimy wypełnić i odesłać do nas pocztą następujące dokumenty:

- załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy,

- załącznik 2 – przetwarzanie danych osobowych,

- załącznik 3 – zaświadczenie o zatrudnieniu (wypełnia pracodawca),

- kserokopia dowodu osobistego,

- odpis dyplomu ukończenia studiów.

 

Komplet dokumentów prosimy przesłać na adres:

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. Dąbrowskiego 69

42-200 Częstochowa

z dopiskiem „Studia Podyplomowe”

 

Wszelkie pytania dotyczące studiów podyplomowych prosimy kierować do sekretariatu studiów:

 

tel/fax.: 0-34/32-50-496 

adres  e-mail: ktw@is.pcz.czest.pl

 

 
 
         7 października 2009 r.  
     
 

Szanowni Państwo, 

Inauguracja II semestru studiów podyplomowych odbędzie się 17 października 2009 r. o godzinie 9.00 w sali A-22.

Plan zajęć na II semestr znajduje się w Załączniku.

 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnikom studiów zapewnia hotel:   

IBIS CZĘSTOCHOWA 

ul. Jaskrowska 22 

42-200 Częstochowa

Wyżywienie (sobotni obiad) zapewnia:

Roxy Klub & Restauracja

ul. Dąbrowskiego 7

42-200 Częstochowa

 

Porządek zjazdów: 

SOBOTA 

-         poranne zajęcia,

-         przerwa obiadowa (dla wszystkich uczestników studiów) 

-         po zakończeniu zajęć – kolacja w Hotelu IBIS (dla osób zakwaterowanych) 

NIEDZIELA 

-         Śniadanie w Hotelu IBIS (dla osób zakwaterowanych) 

-         8.15 – rozpoczęcie zajęć 

Po zakończeniu zajęć – obiad w Hotelu IBIS (dla osób zakwaterowanych)

 

 
 
 
     Archiwum
 
 
 
 
 
     Przygotował: Rafał Nowak