Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Studia Podyplomowe

 

Aktualne: https://is.pcz.pl/podyplomowe/

Archiwum: http://chem.is.pcz.pl/old/podyplomowe/podyplomowe.html

 

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl