Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Dydaktyka

Kierunek: Ochrona Środowiska

Chemia
Ekonomia
Informacja naukowo-techniczna
Oczyszczanie wody
Oczyszczanie ścieków
Procesy jednostkowe w ochronie środowiska
Technologia informacyjna
Wybrane zagadnienia z technologii wody i ścieków
 

Kierunek: Inżynieria Środowiska

 
Chemia
Ekonomia
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle
Informacja naukowo-techniczna
Kontrola pracy oczyszczalni ścieków
Nowe technologie w oczyszczaniu wody i ścieków
Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska
Technologia wody
Technologia ścieków
Metody instrumentalne w chemii sanitarnej 
Produkty odpadowe w oczyszczaniu wody i ścieków
Specjalistyczne laboratorium oczyszczania wody i ścieków
Technologia informacyjna
Technologia wody i ścieków przemysłowych
Unieszkodliwianie odcieków  
Wybrane zagadnienia z oczyszczania wody i ścieków
Zastosowanie metod komputerowych w ochronie środowiska
Zastosowanie metod komputerowych w gospodarce wodno-ściekowej
  

METODYKA OBOWIĄZUJĄCA NA ZAJĘCIACH

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl