Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Dydaktyka

Sylabusy:

Inżynieria środowiska

Energetyka

Biotechnologia

 

METODYKA OBOWIĄZUJĄCA NA ZAJĘCIACH

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl