Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Pracownicy

  

Kierownik Katedry:  
dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. PCz. 34 32 50 496, 34 32 50 989 dabrowska@is.pcz.czest.pl
   
Sekretariat:  
Bogusława Grzybek 34 32 50 496, 34 32 50 989 ktw@is.pcz.czest.pl
   
Samodzielni  pracownicy nauki:  
dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. PCz. 34 32 50 496, 34 32 50 989 dabrowska@is.pcz.czest.pl
dr hab. Szymon Hoffman, prof. PCz. 34  32 50 991 szymon@is.pcz.czest.pl
dr hab. Agata Rosińska, prof. PCz. 34 32 50 205 rosinska@is.pcz.czest.pl
prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk Makuła
34 32 50 919 mwm@is.pcz.czest.pl
   
Adiunkci:  
dr inż. Beata Bień 34 32 50 911 bmat@is.pcz.czest.pl
dr inż. Ewa Bień 34 32 50 911 ebien@is.pcz.czest.pl
dr inż. Rafał Jasiński 34 32 50 909 raphael@is.pcz.czest.pl
dr Beata Karwowska 34 32 50 491 bkarwowska@is.pcz.czest.pl
dr inż. Rafał Nowak 34 32 50 455 rnowak@is.pcz.czest.pl
dr inż. Agnieszka Popenda 34 32 50 909 apopenda@is.pcz.czest.pl
dr inż. Elżbieta Sperczyńska 34 32 50 491 sperczynska@is.pcz.czest.pl
dr hab. inż. Ewa Wiśniowska 34 32 50 455 ewisniowska@is.pcz.czest.pl
   
Asystenci:  
mgr inż. Katarzyna Kipigroch 34 32 50 364 katarzyna.kipigroch@gmail.com
   
Pracownicy administracyjni i techniczni:  
Bogusława Grzybek 34 32 50 496, 34 32 50 989 ktw@is.pcz.czest.pl
Marek Makuła 34 32 50 364 makulam@is.pcz.czest.pl
mgr Danuta Ściubidło 34 32 50 482 danuta_sciubidlo@wp.pl

 

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl