Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Oferta zleceń

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków powstała z przekształcenia Zakładu Technologii Wody, Ścieków i Chemii Środowiska w 2001 r. Baza laboratoryjna, którą dysponuje Katedra jest ciągle rozszerzana. Czynione są starania o jak najbogatsze wyposażenie wszystkich pracowni w potrzebną aparaturę i instrumenty. Ponadto dysponuje ona specjalistyczną aparaturą: chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym, analizator ogólnego węgla organicznego, absorpcyjny spektrofotometr atomowy. Do specjalistycznego wyposażenia pracowni należą: urządzenie do zatężania ekstraktu w strumieniu azotu, generator ozonu, generator ultradźwięków, lampa UV, spektrofotometr UV-VIS.

Oferta współpracy  Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków z przemysłem:

  • analiza zawartości mikrozanieczyszczeń (metali ciężkich, WWA, PCB i in.) w próbkach środowiskowych (w glebie, wodach, ściekach, powietrzu, osadach ściekowych, osadach dennych, odpadach i in.),
  • wykonywanie ekspertyz i doradztwo technologiczne w zakresie funkcjonowania i modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz oczyszczania wód odciekowych ze składowisk odpadów,
  • wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń do wody i powietrza z obiektów przemysłowych i komunalnych,
  • weryfikacja i uzupełnianie danych gromadzonych w systemach monitoringu środowiska.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl