Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Współpraca

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków jest współzałożycielem Międzynarodowej Sieci Naukowej:"Pathways of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystems". Struktura Sieci jest otwarta - zarówno w zakresie członkostwa, jak i zakresu tematyki badawczej, o ile mieści się ona w ogólnych celach programowych Sieci.

Członkowie sieci:

 • Catholic University of Leuven, Department of Chemical Engineering (Belgia),
 • Humboldt-University Berlin, Geographical Institute and Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (Niemcy)
 • Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej
 • Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 • Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Lubelska
 • Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
 • Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie 
 • Jawahral Nehru University, School of Environmental Sciences (Indie)
 • Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
 • Katedra Ochrony Środowiska Politechniki Radomskiej
 • Katedra Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
 • Katedra Technologii Wody, Ścieków i Chemii Środowiska Politechniki Częstochowskiej
 • Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN W Łodzi,
 • nstytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej
 • Royal Institute of Technology, Stockholm (Szwecja)
 • RWTH Aachen University, Department of Engineering Geology and Hydrogeology (Niemcy)
 • Samodzielny Zakład Ochrony Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 
 • University of Limoges- LSEE-ENSIL (Francja)
 • University of Limoges- LSEE-ENSIL (Francja)
 • University of Oslo, Department of Chemistry (Norwegia)
 • Vilnus Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty, Water Supply and Management Department (Litwa)
 • Vilnus Gediminas Technical University, Institute of Environmental Protection (Litwa)
 • Vilnus Gediminas Technical University, Institute of Environmental Protection (Litwa)
 • Wageninigen University (Holandia),
 • Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, reprezentowany przez Katedrę Technologii Wody i Ścieków
 • Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, reprezentowany przez Katedrę Technologii Chemicznej oraz Katedrę Technologii Tłuszczów i Detergentów
 • Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowany przez Katedrę Analizy Wody i Gleb
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Opolskiego, reprezentowany przez Zakład Badań Fizykochemicznych
 • Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW w Warszawie
 • Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zakład Ochrony Wód Przymorza Oddziału Morskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

Zaproszenie do uczestnictwa w tworzonej Sieci kierujemy do wszystkich zainteresowanych tematyką jednostek naukowych w Polsce. Szczegółowe informacje można uzyskać pod poniższym linkiem. http://pathways.pol.lublin.pl Katedra podjęła również współpracę międzynarodową z Biełgorodzkim Związkowym Uniwersytetem Technologicznym (BelSTU) w Rosji.

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 496, fax.: 34 32 50 989
ktw@is.pcz.czest.pl